สุดซาบซึ้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงยืนยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิต

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งคึวามประทับใจอย่างสุดซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เสด็จแทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบัณฑิตที่มีความบกพร่อง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรียบเรียงโดย ทีมงาน verynewsonline

Leave a Reply

Your email address will not be published.