มดดำ เผยความจริงของ ใบเตย

เมื่อไม่น่านนี้ มดดำ คชาภา ได้พูด ผ่ า น ทางรายการ แ ฉ ว่า ในเพจ รวบรวมผู้ โ ด น โ ก ง จาก Forex 3d ดีเจแมนกับใบเตย โ ด น ยกเลิกงานทั้งหมด ซึ่งทาง ท น า ย เจมส์ ท น า ย ความของดีเจแมนและใบเตยได้เผยว่า ดีเจแมนและใบเตยถูกยกเลิกงานจ้างทั้งหมด โดยเฉพาะใบเตยถึงขั้นถูกยกเลิกงานละครบางเรื่องที่รับไว้แล้ว เพราะกลัวว่าคดีนี้จะส่งผลกระทบในระยะ ย า ว

ซึ่งความจริงคดีนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบเตยด้วยซ้ำ เพราะใบเตยไม่รู้เห็นเรื่องการนำ เ งิ น ไป ล ง ทุ น ของดีเจแมนเลย เพราะตอนนั้นเป็นก่อนแต่งงานไง ซึ่งแมนและใบเตยยังไม่สามารถเรียกว่า ผู้ต้องหาได้ จะเป็นก็ต่อเมื่อ โ ด น หมายเรียกและเข้าไ ป รั บ ทราบข้อกล่าวหาหลังวันที่ 15 ก.ย.

แต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่ง แต่ ต อ น นี้ ไม่ใช่ผู้ต้องหา ซึ่งจะเดินทางไ ป รั บ ทราบข้อกล่าวหา แต่ทั้งคู่ยังมีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหานั้น และอัยการก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ ยืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา

ใบเตย

ดีเจแมน

Leave a Reply

Your email address will not be published.