เปิด “5 ราศี” เทวดาจะให้สมปรารถนาทุกอย่าง!

เทวดาจะให้สมปรารถนาทุกอย่าง! เปิด “5 ราศี” จากนี้ไปชีวิตกำลังจะรุ่ง เทวดาฉุดขึ้นมาจากพื้น ยืนขึ้นอย่างสง่างาม

Sาศีธนู

การเงินดีขึ้น หมุนคล่อง การรับจ่ ายมีความสมดุล เงินพอใช้ หลายๆอย่างสมดุลขึ้น เป็นผู้จั ดก ารเกี่ยวกับการหมุนเงิน ถ้าต้องการเงินเพิ่มต้องหาช่องทางเพิ่มขึ้น ถ้าตระหนักว่าเราควรได้รับก็ลองเจรจาขอเงินเดือนหรือผลตอบแทนเพิ่ม

Sาศีกันย์

มีการหมุนเงิน สะพัดในทุกระดับ การรับจ่ ายสมดุล บางช่วงตึงบ้าง คล่องบ้าง แต่มีพอใช้ ได้ทันตลอด มีง านมากในการวิ่งเต้น ควรจัดระบบให้ดี เหมาะกับงานด้านการเงิ น

Sาศีเมถุน

เป็นSาศีแห่งการลงหลักปักฐาน มีธุ รกิจใหม่ชีวิตมีความมั่นคง Sาศีที่งานเด่นที่สุด นับว่าเป็นSาศีที่ติดอันดับคนดว งเฮงมากในปีหน้าเลย

Sาศีมังกร

เป็นSาศีที่ดาวเสาร์ดาวพฤหัสอยู่มาเป็นปีแล้ว แต่เข้าปีหน้าเริ่มชิน เริ่มปรับตัวได้ Sาศีมังกรจะมีโช คจากงานขายมากที่สุด อยากขา ยอะไรปีหน้าต้องทำแล้ว การพบปะ เจรจา การข าย พูดอะไรมีคนเชื่อ สรุปแล้วด วงดีขึ้น

Sาศีกุมภ์

เป็นSาศีที่ยกให้เป็นคนร วย 2565 สุดยอดแห่งความรว ย ใครSาศีกุมภ์ไม่รว ยปีนี้ก็ไม่รู้จะรว ยปีไหน เรื่องหลักๆเงิ นอย่ างเดียวเลย เป็นSาศีที่โดดเด่นเรื่องเ งิน และจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก ในช่วงมี.ค.-เม.ย. 65 พ้นตรุษจีนไปก่อนจะค่อย ๆ ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.