น้ำหลากท่วมบ้านจม ต้องหอบชีวิตขึ้นหลังคา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี รายงานสถานการณ์ น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่จังหวัดระยอง ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ว่า

ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี ได้ประสานร่วมกับจังหวัดระยอง โดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 นาย พร้อมด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน เรือท้องแบน 5 ลำ เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนร่วมกับ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง

เวลา 18.50 น. ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี ขอรายงาน สรุปเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

1-. รถบรรทุกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 3 คัน

2-. รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน

3-. รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน

4-. เรือท้องแบน 8 ลำ

5-. เครื่องยนต์เรือ 3 เครื่อง

6-. เสื้อชูชีพ 30 ตัว

7-. เครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว 4 เครื่อง

8-. รถไฟฟ้าส่องสว่าง 45 KVA. 1 คัน

9-. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 14 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.