ใครไม่มีเงินเก็บ ขอขมาเจ้าที่ เจ้าทาง ในบ้าน ทำแล้วดีกับตัว ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม(คลิป)

ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาล พระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษา
การไหว้ ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้ เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควรไหว้ ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการข อขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน
1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก
2 ดาวเรือง 9 ดอก
3 น้ำ 5 แก้ว
4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล
5 หมากพลู 9 คำ
ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น
-องุ่น เพื่อช่วยในเรื่องการเงิน หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น
-กล้วยจะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น
-แก้วมังกร เพื่อช่วย ในเรื่องการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ
-สับปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

วิธีการจัดของ
ให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมา ว่า
“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อ ข อ ข ม า ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิ กรรมท่าน ขอท่านจงโปรด งดโทษเว้น โทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย. อธิฐานขอตามปรารถนา)”

จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า
ขอบคุ่ณที่มาข้อมูล อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.