ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม 5 จังหวัด เดือดร้อน 327 หมู่บ้าน บางพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 24-26 ส.ค.65 มีพื้นที่รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 10 จังหวัด 25 อำเภอ 108 ตำบล 460 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,207 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 5 จังหวัด 12 อำเภอ 76 ตำบล 327 หมู่บ้าน บางพื้นที่ระดับน้ำยังทรงตัว ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานภาวะฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก

โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ประกอบกับการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500-1,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เฝ้าระวังช่วงระหว่างวันที่ 24-30 ส.ค.65

โดยตั้งแต่วันที่ 24-26 ส.ค.65 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, ตาก, อุบลราชธานี, อุดรธานี, เลย, จันทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, นครนายก และปราจีนบุรี รวม 25 อำเภอ 108 ตำบล 460 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,207 ครัวเรือน

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, อุบลราชธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง และปราจีนบุรี รวม 12 อำเภอ 76 ตำบล 327 หมู่บ้าน ภาพรวมระดับน้ำลดลง แต่บางพื้นที่ยังทรงตัว แยกเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.